Кошторисне фінансування культурно-просвітницьких закладів і його характеристика.

Фінансування соціально-культурних закладів забезпечує підняття культурного рівня населення. Для цього діє широка мережа різноманітних культурно-просвітних установ. Фінансування цих установ провадиться за рахунок трьох джерел:

- державного і міських бюджетів;

- коштів профспілок;

- коштів акціонерних, приватних підприємств та колективних сільських підприємств.

За рахунок Державного бюджету утримуються ті соціально-культурні заклади, які мають загальнодержавне значення.

за рахунок місцевих бюджетів - широка ланка культурно-просвітних закладів, клубних установ, масових бібліотек, які розташовані в основному у сільській місцевості.

Установи культури можуть здійснювати свою фінансову діяльність як на основі кошторисного фінансування, так і комерційного розрахунку. В кошторисному порядку фінансуються ті з них, які не мають Кошторисне фінансування культурно-просвітницьких закладів і його характеристика. реальних можливостей самостійно заробляти гроші і послуги яких повинні мати доступний характер. На комерційних засадах функціонують театри, кінотеатри, концертні організації. При цьому може бути як повний рівень самоокупності і отримання прибутку, так і часткова самоокупність(філармонії,окремі театри). Заклади культури, які не забезпечують повну самоокупність отримують держ. дотацію. Вона може видаватись як в повному обсязі перевищення видатків над доходами так і частково відшкодовувати збитки.

До бюджетних закладів у сфері культури відносяться культурно-просвітницькі установи: бібліотеки, музеї, палаци, будинки культури. За рахунок Державного бюджету утримуються ті соціально-культурні заклади, які мають загальнодержавне значення. За рахунок місцевих бюджетів фінансується широка ланка культурно-просвітних закладів Кошторисне фінансування культурно-просвітницьких закладів і його характеристика., клубних установ, масових бібліотек, які розташовані в основному у сільській місцевості.

Кошторисне фінансування культурно-освітніх закладів базується на виробничих оперативно-сітьових показниках в залежності від закладу: -фінансування бібліотек-бібліотечні фонди; -фінансування музеїв-музейні фонди; -фінансування заповідників-кількість експонатів на площу.

Фінансування бібліотек ґрунтується на показнику бібліотечних фондів. Фонд заробітної плати бібліотекарів визначається множенням кількості посад, розрахованої за встановленими нормативами бібліотечного фонду на 1 посаду, на середню ставку з/п. Фонд з/п обслуговуючого персоналу встановлюється за типовими штатними розписами. В аналогічному порядку фінансуються музеї. Частина витрат на утримання музею здійснюється за рахунок встановленої вхідної плати. Клуби, палаци і Кошторисне фінансування культурно-просвітницьких закладів і його характеристика. будинки культури фінансуються в змішаному порядку, тобто за рахунок бюджету і отримання доходів від платних послуг. За рахунок бюджету фінансується з/п.

Практично для всіх закладів культури осн. джерелом фін-ня є спонсорська і меценатська діяльніст У зв'язку з дефіцитом бюджетів усіх рівнів кошти в бюджетах на утримання культурно-просвітних закладів із року в рік зменшуються. Аналогічно із фінансуванням мистецтва. Драматичні театри, театри драми і музикальної комедії, опери та балету, дитячі театри працюють на господарському розрахунку. Кошти бюджетів виділяються тільки на проведення виставок картин, придбання предметів образотворчого мистецтва, і то не повністю.127 Видатки бюджету на фізичну культуру Кошторисне фінансування культурно-просвітницьких закладів і його характеристика. і спорт.
Видатки на фізкультуру і спорт фінансуються за розділом "Духовний та фізичний розвиток" (код 0800) функціональної класифікації. Він включає такі підрозділи, як "фізична культура і спорт" (код 0810), "Дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного розвитку" (код 0840), "Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку" (код 1850).
З держ і місцевих бюджетів держава спрямовує кошти на будівництво спорт споруд, придбання спорт інвентарю і обладнання. Згідно з бюджетною класифікацією до фізичної культури та спорту належать: 1)Здійснення заходів з фізичної культури і спорту: утримання національних збірних команд; проведення навчально-тренувальних зборів і змагань; підготовка і участь нац збірних команд України в Олімпійських іграх Кошторисне фінансування культурно-просвітницьких закладів і його характеристика. та ін.. 2)Державне підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.
Планування видатків на фіз культуру і спорт здійснюються згідно з планом проведення спортивних заходів. Якщо захід проводиться на рівні держави або на місцевому рівні, той фінансування видатків здійснюється з відповідного бюджету.
Згідно з делегуванням повноважень видатки на спорт фінансуються за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів.
За рахунок коштів Державного бюджету ф-ся: держ. програми підготовки резерву та складу національних команд і забезпечення їх участі у змаганнях державного та міжнародного значення; держ програми з інвалідного спорту та реабілітації; дер програми фізкультурно - спортивної спрямованості.
За рахунок коштів місцевих бюджетів ф-ся видатки Кошторисне фінансування культурно-просвітницьких закладів і його характеристика. держ програм розвитку фіз. культури та спорту: утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів (крім шкіл республіканського та обласного значення), заходи з фіз. культури і спорту та фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та спортивних споруд місцевого значення.
Обласні бюджети та бюджет АРКберуть участь у фінансуванні держ програм з інвалідного спорту та реабілітації, а також забезпечують навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів республіканського та обласного значення.
Обсяг видатків за єдиним кошторисом доходів та видатків визначається на підставі показників, які характеризують спортивний захід: з якого виду спорту він провадиться; місце і тривалість змагань або Кошторисне фінансування культурно-просвітницьких закладів і його характеристика. зборів; кількість учасників. Значну питому вагу становлять видатки на харчування учасників та суддів спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів. Норми харчування встановлюються залежно від рівня змагань, їхньої тривалості та виду спорту. У кошторисі передбачаються оплата вартості проїзду, добових і квартирних учасникам змагань і зборів, суддям, тренерам; оплата оренди спортивних споруд; видатки на нагородження команд і спортсменів та інші витрати на здійснення заходів з фізичної культури та спорту.

128.Склад видатків бюджету на оборону і засади їх планування

Фінансування оборони регулюється Державним бюджетом України, БК, Законом України «Про оборону України».

Існують три основні типи воєнної доктрини:

1. Повна відмова від військових видатків.

2. Створення Кошторисне фінансування культурно-просвітницьких закладів і його характеристика. могутньої воєнної супердержави.

3. Фінансування оборони за принципом мінімальної достатності.

Фінансування видатків на оборону в Україні здійснюється на основі третього принципу. Переважна частина видатків фінансується з Державного бюджету. Місцеві бюджети забезпечують утримання військових комісаріатів.

Видатки на національну оборону включають:

- утримання Збройних Сил;

- закупівлю озброєння і військової техніки;

- капітальне будівництво;

- науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи;

- інші видатки.

Основною статтею видатків при кошторисному фінансуванні є грошове забезпечення військовослужбовців, яке складається з:

- Окладів грошового утримання за військовим званням та посадою

- Щомісячних і одноразових додаткових видів грошового забезпечення (надбавка за таємність, за безперервну військову службу, вислугу років тощо)

Планування цих видатків здійснюється за Кошторисне фінансування культурно-просвітницьких закладів і його характеристика. загальноприйнятою методикою: кількість посад множиться на середній розмір грошового утримання чи ставку. Кількість посад визначається кількістю військових підрозділів. Розмір грошового утримання залежить від двох основних чинників — посади та військового звання. Також встановлюється надбавка за вислугу років.


documentaaklrpx.html
documentaaklzaf.html
documentaakmgkn.html
documentaakmnuv.html
documentaakmvfd.html
Документ Кошторисне фінансування культурно-просвітницьких закладів і його характеристика.